Skrzydło południowe

Termomodernizacja skrzydła południowego klasztoru

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Lublinie, ul. Złota 9, 20-112 Lublin realizuje projekt pn.:

„Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie,

przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie
oraz WFOŚiGW w Lublinie
na mocy podpisanej umowy z WFOŚiGW w Lublinie nr 409/2018/d/OA
w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2

„Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Przedsięwzięcie zakłada m.in. :
– remont i dostosowanie pomieszczenia kotłowni
– przebudowę źródła ciepła (montaż powietrznych pomp ciepła i kondensacyjnych kotłów gazowych)
– modernizację instalacji c.o. w tym wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego z odtworzeniem posadzki
– wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją
– modernizację instalacji c.w.u,
– wykonanie systemu zarządzania energią (instalacja sterowania strefowego)
– docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym
– docieplenie stropu nad przejazdem
– wymianę okien i drzwi na nowe
– zabezpieczenie obiektu przed wilgocią (remont dachu i pokrycia)
– wymianę źródła oświetlenia z żarowego na LED z wymianą instalacji i tablic rozdzielczych.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię pierwotną oraz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

 

Ogłoszenie 1 – opracowanie treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9, 20-112 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach Projektu pt.: „Klasztor w sercu miasta – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, przy wsparciu NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Ogłoszenie 2 – Zarządzanie projektem

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, 20-112 Lublin, ul. Złota 9, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz usług

Wzór umowy

Informacja o wyborze

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, informuje, że na wykonanie usługi polegającej na Zarządzaniu Projektem: „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, został wybrany Pan Andrzej Grzeszuk, prowadzący działalność gospodarczą Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk, 20-439 Lublin, ul. Głuska 14.

 

Ogłoszenie 3 – Dokumentacja budowlano-wykonawcza

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, ogłasza konkurs na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej Remontu przestrzeni klasztornej oraz dostosowanie do celów duszpasterskich – skrzydło południowe Klasztoru Ojców Dominikanów. Część I Termomodernizacja budynku w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie. Projekt realizowany jest przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW
w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja o wyborze

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, informuje, że na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej Remontu przestrzeni klasztornej oraz dostosowanie do celów duszpasterskich – skrzydło południowe Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie. Część I Termomodernizacja budynku w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, został wybrany Pan Lewen Lipiec, prowadzący działalność gospodarczą Architekt Lewen Lipiec, Snopków, nr 96, lok. 11, 21­002 Jastków.

 

Ogłoszenie 4 – Termomodernizacja

Do pobrania

Ogłoszenie 5 – Termomodernizacja

Do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lublin, 31.05.2021

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Lublinie, w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie,

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie 6 – Audyt Ex-post

02.05.2022r.

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9, 20-112 Lublin, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Informacja o wyborze

12.05.2022 r.

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9, 20-112 Lublin informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie złożył następujący wykonawca: USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Duda.