Skrzydło południowe

Termomodernizacja skrzydła południowego klasztoru

 

Ogłoszenie 1 – opracowanie treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9, 20-112 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach Projektu pt.: „Klasztor w sercu miasta – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, przy wsparciu NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Ogłoszenie 2 – Zarządzanie projektem

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, 20-112 Lublin, ul. Złota 9, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz usług

Wzór umowy

Informacja o wyborze

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, informuje, że na wykonanie usługi polegającej na Zarządzaniu Projektem: „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, został wybrany Pan Andrzej Grzeszuk, prowadzący działalność gospodarczą Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk, 20-439 Lublin, ul. Głuska 14.

 

Ogłoszenie 3 – Dokumentacja budowlano-wykonawcza

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, ogłasza konkurs na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej Remontu przestrzeni klasztornej oraz dostosowanie do celów duszpasterskich – skrzydło południowe Klasztoru Ojców Dominikanów. Część I Termomodernizacja budynku w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie. Projekt realizowany jest przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW
w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja o wyborze

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, informuje, że na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej Remontu przestrzeni klasztornej oraz dostosowanie do celów duszpasterskich – skrzydło południowe Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie. Część I Termomodernizacja budynku w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta” – termomodernizacja południowego skrzydła Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie, został wybrany Pan Lewen Lipiec, prowadzący działalność gospodarczą Architekt Lewen Lipiec, Snopków, nr 96, lok. 11, 21­002 Jastków.

 

Ogłoszenie 4 – Termomodernizacja

Do pobrania

Ogłoszenie 5 – Termomodernizacja

Do pobrania