Sponsorzy

Sponsorzy i współpraca

Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wspierają remonty bazyliki i klasztoru oraz działania prowadzone przez dominikanów lubelskich.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie firmom:

Wsparcie remontów w Bazylice:

Fundacja PGE
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Ul. Węglowa 597-400 Bełchatów

2015 – Konserwacja techniczna wnętrza Kaplicy Firlejów (10.000 zł)
2014 – Konserwacja i restauracja elewacji południowej renesansowej Kaplicy Firlejów (obecnie Kaplicy Krzyża) OO. Dominikanów w Lublinie (renesansowe sztukaterie) (10.000 zł)
2012 – „KLASZTOR W SERCU MIASTA” – II ETAP RENOWACJI KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE

Bardzo dziękujemy osobom i podmiotom, które wspierały nas oraz współpracowały z nami, podczas realizacji projektu unijnego:

“Opoka” Biuro Konsultingowe – Andrzej Grzeszuk

Opracowanie Studium Wykonalności – Iwona Grzeszuk, Adrianna Stawinoga

Menadżer projektu – Andrzej Grzeszuk

Inspektor nadzoru inwestorskiego – Mirosław Mucha

Inspektor nadzoru robót elektrycznych – Jan Moś

Inspektor nadzoru robót sanitarnych – Roman Rodak

Inspektor nadzoru konserwatorskiego – Monika Konkolewska

Architekci – Jacek i Urszula Cieplińscy

Konstruktorzy – dr hab Anna Halicka, dr Anna Ostańska

LUBREN Monika Wereski – Monika Wereski, Wojciech Wereski, Henryk Wierzbicki, Rafał Niedźwiadek, Andrzej Błaszczak, Czesłąw Ogorzałek, Zbigniew Karaś, Andrzej Sobeścijański, Grzegorz Garbacki, Piotr Kowala, Grzegorz Niećko, Józef Barszcz

F&F Filip – Pracownia Konserwacji Zabytków – Maciej Filip, Aneta Filip

Scenariusz, projekt i realizacja ekspozycji muzealnej
PROQURAT Andrzej Prokurat – Danuta Szewczyk-Prokurat, Andrzej Prokurat

Konserwacja tkanin zabytkowych
prof. Helena Hryszko

Konserwacja malarstwa i rzeźby – Croaton Konserwacja i Restauracja Obiektów Dzieł Sztuki Sp. z o.o.
Paweł Sadlej

Konserwacja metalu – Danuta Osuch

Gabloty muzealne – PPH Mega sp. z o.o. Włodzimierz Gajewski

Bardzo dziękujemy również wszystkim osobom, które wsparły nas w projekcie
1 z 800 na 800