Fraternia III Zakonu

O Fraterni im. Matki Boskiej Cudownej Opieki

Przygotowany przez Kurię Generalną program nowenny przed Jubileuszem 800-lecia założenia Zakonu głosi, że rok 2014 jest poświęcony świeckim dominikanom. Sformułowano także hasło, które brzmi: „I wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia (Jl 3,1) – laikat dominikański i kaznodziejstwo”.

Zakon Dominikanów Świeckich (III Zakon Św. Dominika od Pokuty) to stowarzyszenie wiernych (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) żyjących nie w klasztorach ale w świecie, w rodzinach (osoby należące do III Zakonu są zależnie od swojego stanu małżonkami, ojcami, matkami lub osobami samotnymi). Tylko niektórzy z nich dodatkowo składają ślub celibatu.

Zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami kształcą się i pracują we wszystkich zawodach. Ich zadaniem jest być wiernymi swojemu powołaniu i mimo trudności świadczyć swoim życiem, że można służyć Bogu jako osoba świecka. Tworząc jedność z Rodziną Dominikańską dążą pod przewodnictwem Zakonu Braci Kaznodziejów do chrześcijańskiej doskonałości według własnej Reguły, zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską.

 

Obok zasady „Veritas” (prawda) i zawołania: Contemplari et contemplata aliis tradere (kontemplować i owoce kontemplacji przekazywać innym) specyficznym charyzmatem i podstawowym powołaniem świeckich dominikanów jest pokuta. Członkowie Zakonu podejmują akty dobrowolnej pokuty jako zadośćuczynienie za grzechy własne i grzechy świata. Te akty mają różny charakter (modlitwy pokutne, uczestnictwa w nabożeństwach, pielgrzymkach, wyrzeczenia itd.) i są wybierane dobrowolnie w zależności od kondycji osoby i warunków jej życia.82.jpg

III Zakon św. Dominika, tak jak cały zakon dominikański otacza szczególną czcią Matkę Bożą, która jest jego główną Opiekunką i Patronką.

Znanym tercjarzem dominikańskim był Bł. Pier Giorgio Frassati – patron studentów i ludzi gór.

Spotkania fraterni lubelskiej im. Matki Boskiej Cudownej Opieki odbywają się w każdą drugą i trzecią niedzielę miesiąca. Mają one charakter przede wszystkim modlitewno-formacyjny.

Opiekun

Wojciech Garbat OP