Odpusty

Najczęściej mówimy: „Lubelscy Dominikanie” lub „Bazylika”, czy „Dominikanie na Złotej”. Natomiast pełna nazwa: Bazylika Relikwii Krzyża Świętego Konwent Św. Stanisława Biskupa, Męczennika wskazuje na dwa, spośród trzech najważniejszych odpustów:

Pierwszy – Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzony jest 14 września. Od około 1420 r. klasztor lubelskich dominikanów zyskał wyjątkowe znaczenie ze względu na przechowywane relikwie Krzyża. Odtąd Świętu Podwyższenia Krzyża towarzyszy w tym miejscu odpust (o świętowaniu można przeczytać tutaj).

Drugi, to Odpust Św. Stanisława. Obchodzony jest 8 maja. W tym ważnym dla Bazyliki dniu (Św. Stanisław jest jej patronem) odprawiana jest uroczysta Msza Święta.

Trzecim najważniejszym odpustem jest ten obchodzony 8 sierpnia – Odpust Św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Tradycyjnie już w ten dzień uroczystą Eucharystię celebrują Ojcowie Kapucyni (Dominikanie odwiedzają ich za to w święto Św. Franciszka).

Ważne Uroczystości

3 maja – Znalezienia Krzyża Świętego

8 maja – Św. Stanisława

8 sierpnia – Św. Dominika

17 sierpnia – Św. Jacka

14 września – Podwyższenie Krzyża Świętego

Pierwsza niedziela października – Matki Bożej Różańcowej