Chrzest

W naszej bazylice sakramentu chrztu św. udzielamy zazwyczaj w I i III niedzielę miesiąca w trakcie mszy św. o godz. 10:30.

W razie wyjątkowej konieczności, istnieje możliwość udzielenia chrztu w innym terminie ustalonym z przeorem.

W związku z tym, że nie jesteśmy kościołem parafialnym wszystkie formalności związane z udzieleniem sakramentu chrztu św. muszą być załatwiane w kancelarii parafii Archikatedralnej w godzinach jej pracy.

Wymagane

– zgoda przeora klasztoru (rektora bazyliki) na chrzest w naszej bazylice – należy wykazać związek z naszą bazyliką;
– pisemna zgoda własnego proboszcza na chrzest poza parafią;
– świadectwo urodzenia dziecka z USC;
– dla rodziców i chrzestnych: zaświadczenia o odbytej katechezie przedchrzcielnej (w parafii archikatedralnej: każdy czwartek przed I i III niedzielą miesiąca, o godz. 20.00,w sali obok kancelarii);
– dla rodziców i chrzestnych: zaświadczenia o przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania;
– dla chrzestnych: zaświadczenia od duszpasterzy swoich parafii, że mogą podjąć się odpowiedzialności bycia rodzicem chrzestnym (chrzestnymi mogą zostać jedynie praktykujący katolicy, mający co najmniej
16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania; funkcji tej nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą
w katechezie szkolnej).