Zapytanie ofertowe 4 – Termomodernizacja

Termomodernizacja – pliki do pobrania – 31.03.2021

Zapytanie (w formacie ZIP)

Dokumentacja techniczna i przedmiary (w formacie ZIP)

Termomodernizacja – pliki do pobrania – 12.04.2021

> Zapytanie – zmiana

> Odpowiedzi na pytania wraz z informacją o wydłużeniu terminu składania ofert

Termomodernizacja – pliki do pobrania – 15.04.2021

> Odpowiedzi na pytania nr 2