Skrzydło zachodnie

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(skrzydło zachodnie)

28 grudnia 2017 r. o. Grzegorz Kluz OP, przeor Klasztoru Dominikanów w Lublinie podpisał umowę o dofinansowanie projektu:
„Klasztor w sercu miasta
– adaptacja zachodniego skrzydła klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie
na cele klubu samopomocy”
w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna,
Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu wynosi: 1.818.130,36 zł. Kwota dofinansowania ze środków unijnych 1.527.846,40 zł.

Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu samopomocy. Projekt adaptacji zachodniego skrzydła klasztoru stanowi drugi etap realizacji koncepcji rewitalizacji całego klasztoru i obejmuje prace remontowo-konserwatorskie całego budynku, montaż instalacji oraz podstawowe wyposażenie sal.

Ogłoszenie – promocja

Zwracamy się z prośbą o wycenę: druk naklejek, opracowanie dokumentacji fotograficznej projektu na stronę internetową i prezentacji o projekcie, druk plakatów, dotyczących projektu: „Klasztor w sercu miasta – adaptacja zachodniego skrzydła Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie na cele klubu samopomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk naklejek, opracowanie dokumentacji fotograficznej projektu na stronę internetową i prezentacji o projekcie, druk plakatów, dotyczących projektu: „Klasztor w sercu miasta” – adaptacja zachodniego skrzydła Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie na cele klubu samopomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Informacja o wyborze oferty

Remont skrzydła zachodniego 2018

Skrzydło zachodnie po remoncie 2019

Prezentacja projektuAudiobook dla niepełnosprawnych (czyta: Konrad Ślizień-Kuczapski)

Klub Samopomocy