Intencje

Zakrystia

Intencje mszalne zamawia się osobiście w zakrystii, w czasie jej otwarcia. Zakrystia czynna jest codziennie przed i po każdej mszy oraz nabożeństwie. Wtedy przyjmowane są intencje mszalne i załatwiane wszelkie formalności związane z sakramentami.

Istnieje także możliwość zapytania o wolne terminy e-mailowo i telefonicznie, a także zamówienia intencji na msze święte konwentualne online (poprzez formularz poniżej).

Zakrystianin: Janusz Gamracy OP

Tel.: +48 728 429 926
E-mail: [email protected]

Intencje na msze święte odprawiane w naszej wspólnocie można zamawiać za pomocą internetowego formularza. Są one odprawiane podczas mszy świętych konwentualnych (poniedziałek-piątek 18:00, niedziela 12:00).

>   Formularz online

Numer konta Klasztoru: 55 1090 2590 0000 0001 4174 4234

Msze w dzień powszedni

6:30 w kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
9:00 msza z drogą krzyżową (tylko w piątki)
12:00 przy głównym ołtarzu
18:00 msza wspólnoty (konwentualna) przy głównym ołtarzu

Msze w Niedziele i Uroczystości

8:00
9:00
10:30 dla rodzin
12:00 msza wspólnoty (konwentualna)
16:00
18:00 Duszpasterstwo Akademickie
20:00 Duszpasterstwo Dorosłych 2.0

Intencje mszy świętej
Intencja indywidualna

Kapłan celebruje mszę św. tylko w jednej intencji powierzonej mu przez ofiarodawcę. Intencja taka zawiera zazwyczaj wskazanie konkretnego dnia i godziny sprawowania mszy św. Istnieje również możliwość złożenia intencji indywidualnej bez wskazania konkretnego dnia (msza św. zostanie odprawiona w najbliższym wolnym terminie) lub ze wskazaniem dnia lecz bez wskazania godziny (msza św. zostanie odprawiona we wskazanym dniu bez podania godziny).

Intencja zbiorowa

Kapłan celebruje mszę św. w wielu intencjach powierzonych mu przez różnych ofiarodawców. W naszej bazylice msze św. w intencjach zbiorowych sprawujemy:
– codziennie o godz. 6.30 (miesięczna) – w intencji zbiorowej złożonej na cały miesiąc;
– w każdą niedzielę o godz.10.30;
– w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00 – do Matki Bożej Opieki;
– 13-go dnia każdego miesiąca o godz. 18.00 – połączona z nabożeństwem fatimskim.

Intencja gregoriańska

Zgodnie z tradycją Kościoła sięgającą papieża Grzegorza Wielkiego, w intencji osoby zmarłej celebruje się nieprzerwanie przez trzydzieści kolejnych dni mszę św. Istotnym elementem intencji gregoriańskiej jest ciągłość odprawiania mszy św. (jak sobie tego życzył św. Grzegorz). Według wiary wiernych, potwierdzonej przez Kościół licznymi dokumentami, msze św. gregoriańskie są najbardziej skutecznym sposobem modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci.