Bazylika

Projekt w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu: „Klasztor w sercu miasta”
– renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie –
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”

 

Strona na temat projektu: Kultura Na Złotej

Trzy etapy realizacji projektu – fotorelacja z życia Bazyliki

Remont Bazyliki 2018

Remont Bazyliki 2019

Remont Bazyliki 2020

Po renowacji Bazyliki, od 2019 roku, projekt przechodzi w 5-letni okres trwałości. Przez najbliższe lata będziemy realizowali program kulturalno-edukacyjny.

W Bazylice trwają nadal prace konserwacyjne nad ołtarzami w kaplicach bocznych, które nie zostały objęte projektem.

Celem projektu jest stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, wykorzystującej nowe środki przekazu, w tym nowoczesne środki multimedialne. Działalność jest skierowana do nowych grup odbiorców:
– osoby niepełnosprawne, dzieci, artyści, osoby uzdolnione muzycznie, szczególnie z biednego środowiska;
– rozszerzona grupa osób zainteresowanych turystyką kulturową.

W związku ze wzrostem liczby odwiedzających oraz uczestników wydarzeń kulturalnych powstaną nowe miejsca pracy, niezbędne dla opieki nad zabytkiem oraz dla koordynowania ruchu turystycznego i wydarzeń kulturalnych.

I. Program edukacyjny

Oprócz standardowego zwiedzania będą się odbywać lekcje historii wykorzystujące narzędzia multimedialne oraz metody sensoryczne (dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) oraz zajęcia dla osób niepełnosprawnych (niewidomych i niesprawnych intelektualnie).

1-2. Zajęcia historyczne dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie:
– historia obiektu, z wykorzystaniem makiety z brązu dla osób niewidomych;
– budowanie obiektu z kloców 3D, w celu zobrazowania jak na przestrzeni wieków zmieniła się bryła obiektu.

3. Lekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
– zwiedzanie Bazyliki;
– historia sztuki: „Renesans Lubelski” w Kaplicy Tyszkiewiczów, krypcie (początki założenia miejskiego) i Ossolińskich (rozwój sztuk plastycznych w Lublinie z uwzględnieniem obrazu Matki Bożej Trybunalskiej z lat 1630-1640);
– historia: „Unia Lubelska” (z nawiązaniem do Znaku Dziedzictwa Europejskiego), w Kaplicy Tyszkiewiczów, krypcie (historia osadowienia klasztoru w murach miasta) i Kaplicy Ossolińskich (historia odbywających się w Lublinie od 1578 roku trybunałów koronnych; o pomyślny przebieg trybunałów modlono się przez wizerunkiem Matki Bożej Trybunalskiej).

4. Lekcja dla młodzieży oraz osób dorosłych:
– „Druki o. Pawła Ruszla jako przykład wydawnictw XVII-wiecznych”: z wykorzystaniem skanu książki o. Pawła Ruszla, w Kaplicy Tyszkiewiczów.

5. Warsztat dla niepełnosprawnych „Światło i dźwięk”:
– warsztaty z wykorzystaniem akustyki, systemu oświetlenia oraz organów w Kaplicy Paryskiej.

II. Działania kulturalne i wydarzenia

Dla wydarzeń kulturalnych została przystosowana Kaplica Niepokalanego Poczęcia (NMP Paryskiej). Pełni ona funkcję kameralnej sali koncertowej, z możliwością rejestracji wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów organowych. Projekt przewiduje kompetencje kulturowe: konkurs chórów, konkurs o nagranie oraz warsztaty. W konkursie mogą uczestniczyć chóry religijne i świeckie. Konkurs o nagranie jest przeznaczony dla solistów, zespołów, scholi, chórów. Nagrodą jest nagranie (audio i wideo) utworów muzycznych.

Działania mające na celu poszerzenie świadomości historycznej (dziedzictwo europejskie i unia polsko-litewska) i kulturowej będą miały również zakres międzynarodowy. Partnerem do współpracy będzie szczególnie nasz klasztor dominikański w Wilnie. Projekt przewiduje działania promocyjne, filmy, prezentacje, konferencje, wykłady.

W ramach projektu jest też przewidziana współpraca ze Stowarzyszeniem Nadzieja dla Wykluczonych. Projekt obejmuje:
– wspólne działania kulturalne, skierowane dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych;
– zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przed wejściem do Kaplicy Paryskiej;
– udogodnienia dla osób niewidomych: makieta obiektu z brązu z podpisami w j. Braille’a, oznakowanie wejścia do Bazyliki dla niewidomych.

Projekt obejmuje:

– renowacje całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane
w poprzednich latach)
– prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacją siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej
– instalacje ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła
– udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralną salę koncertową
– utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych
– przystosowanie Bazyliki do realizacji w jej przestrzeni bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Podstawowym celem projektu są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Bazylice pw. św. Stanisława w Lublinie oraz konserwacja wybranych zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza bazyliki.

Środki zostaną wykorzystane również na digitalizację i konserwację części zbiorów (księga Ruszla).

Działania te mają doprowadzić do powstania nowej oferty kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych. Będą to m.in.: lekcje historii sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Renesans Lubelski” oraz lekcje „Druki o. Pawła Ruszla jako przykład wydawnictw XVII- wiecznych”.

Całkowity koszt projektu to 15,6 mln zł, kwota dofinansowania wyniesie: 12,8 mln zł.