Zapraszamy do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich: „Klasztor w Sercu Miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”. Klub oferuje wsparcie dla osób potrzebujących: młodzieży, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, samotnie wychowujących dzieci i osób z dysfunkcją w rodzinie.

Zapraszamy do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich:

„Klasztor w Sercu Miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”.

Klub oferuje wsparcie dla osób potrzebujących: młodzieży, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, samotnie wychowujących dzieci i osób z dysfunkcją w rodzinie.