Kultura na Złotej

Kontakt

Informację na temat kontaktu są podane w zakładce Kontakt.

O projekcie

Przez ponad siedem wieków na wzgórzu powstawał klasztor, który dzisiaj stanowi ważną część Starego Miasta. W ostatnich latach bazylika i większa część klasztoru odzyskały swój blask. Dalszą renowacją zabytkowych pomieszczeń zajmuje się powołana w tym celu Fundacja Restaurare Basilicam.

Chcemy, aby klasztor na Złotej był miejscem, które tętni życiem. Każdego dnia w bazylice odprawiamy msze święte i nabożeństwa oraz oferujemy możliwość spowiedzi. Przy klasztorze działają duszpasterstwa i grupy, w których osoby w różnym wieku mogą znaleźć swoją drogę rozwoju wiary. Wiele spotkań i wykładów porusza także tematy z innych dziedzin, jak kultura, sztuka, historia, czy zagadnienia społeczne. Ważnym rysem klasztoru jest także ekumenizm i współdziałanie w szeregu inicjatyw z przedstawicielami innych kościołów chrześcijańskich.

 

Zaangażowanie w życie kulturalne Lublina jest jedną z kluczowych form działalności dominikanów w Lublinie. W bazylice regularnie odbywają się koncerty. Wiele z nich, jak Wielkopostne Śpiewanie, Zaduszki Jazzowe czy Koncert dla Przyjaciół zdążyły się już na stałe wpisać w kulturalny kalendarz naszego miasta. We współpracy z innymi instytucjami kultury oraz samorządem naszego miasta i regionu chcemy brać aktywny udział w tworzeniu kulturalnej oferty Lublina, zapraszając na wydarzenia muzyczne, wystawy, spotkania i wykłady.

Zakres projektu

– Renowacje całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane w poprzednich latach)
– Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacja siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej
– Instalacje ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła
– Udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralna sale koncertowa
– Utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych
– Przystosowanie Bazyliki do realizacji w jej przestrzeni bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Podstawowym celem projektu są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Bazylice pw. św. Stanisława w Lublinie oraz konserwacja wybranych zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza bazyliki. Środki zostaną wykorzystane również na digitalizację i konserwację części zbiorów (księga Ruszla).

Działania te mają doprowadzić do powstania nowej oferty kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych. Będą to m.in.: lekcje historii sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Renesans Lubelski” oraz lekcje „Druki o. Pawła Ruszla jako przykład wydawnictw XVII- wiecznych”.

Cel główny projektu

Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Polski Wschodniej

Beneficjent

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie

Koszty realizacji

Całkowity koszt projektu: 15,6 mln. Kwota dofinansowania: 12,8 mln.

 

_______________________________

W naszej Bazylice realizowany jest projekt Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury.