Kultura na Złotej

Adres

Projekt „Kultura na Złotej”
Klasztor Dominikanów
ul. Złota 9, 20-112 Lublin

Kontakt

Tel: +48 883 394 191
E-mail: [email protected]
Strona projektu: kulturanazlotej.pl

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby wystąpić lub zorganizować koncert w Bazylice, spotkania lub wystawę w naszym klasztorze.

>   [email protected]

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o dominikanach, o architekturze lubelskiego renesansu czy historii miasta, poznać XVII-wieczne druki lub zbudować z nami klasztor – zapraszamy na warsztaty. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Wszystkie warsztaty są bezpłatne.

>   [email protected]

Jeśli mieszkacie Państwo w Lublinie albo planujecie przyjazd chociażby na jeden dzień, a nigdy nie mieliście okazji zwiedzić bazyliki i klasztoru dominikanów w Lublinie, to warto już dzisiaj zaplanować wizytę. Zapraszamy na zwiedzanie indywidualne (na miejscu dostępne są przewodniki audio) lub grupowe z przewodnikiem. Jeśli jadnak się nie uda, zawsze można zwiedzić bazylikę on-line.

>   [email protected]

Zespół

Krzysztof Modras OP, przeor klasztoru i prezes Fundacji Restaurare Basilicam
Dorota Szypulska, administrator Fundacji Restaurare Basilicam
Grzegorz Dąbkowicz OP, koordynator wydarzeń kulturalnych
Marcin Słowik OP, koordynator ruchu turystycznego
Janusz Gamracy OP, kustosz Bazyliki
Agnieszka Kozak, kustosz bazyliki

O projekcie

Przez ponad siedem wieków na wzgórzu powstawał klasztor, który dzisiaj stanowi ważną część Starego Miasta. W ostatnich latach bazylika i większa część klasztoru odzyskały swój blask. Dalszą renowacją zabytkowych pomieszczeń zajmuje się powołana w tym celu Fundacja Restaurare Basilicam.

Chcemy, aby klasztor na Złotej był miejscem, które tętni życiem. Każdego dnia w bazylice odprawiamy msze święte i nabożeństwa oraz oferujemy możliwość spowiedzi. Przy klasztorze działają duszpasterstwa i grupy, w których osoby w różnym wieku mogą znaleźć swoją drogę rozwoju wiary. Wiele spotkań i wykładów porusza także tematy z innych dziedzin, jak kultura, sztuka, historia, czy zagadnienia społeczne. Ważnym rysem klasztoru jest także ekumenizm i współdziałanie w szeregu inicjatyw z przedstawicielami innych kościołów chrześcijańskich.

 

Zaangażowanie w życie kulturalne Lublina jest jedną z kluczowych form działalności dominikanów w Lublinie. W bazylice regularnie odbywają się koncerty. Wiele z nich, jak Wielkopostne Śpiewanie, Zaduszki Jazzowe czy Koncert dla Przyjaciół zdążyły się już na stałe wpisać w kulturalny kalendarz naszego miasta. We współpracy z innymi instytucjami kultury oraz samorządem naszego miasta i regionu chcemy brać aktywny udział w tworzeniu kulturalnej oferty Lublina, zapraszając na wydarzenia muzyczne, wystawy, spotkania i wykłady.

Zakres projektu

– Renowacje całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane w poprzednich latach)
– Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacja siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej
– Instalacje ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła
– Udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralna sale koncertowa
– Utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych
– Przystosowanie Bazyliki do realizacji w jej przestrzeni bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Podstawowym celem projektu są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Bazylice pw. św. Stanisława w Lublinie oraz konserwacja wybranych zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza bazyliki. Środki zostaną wykorzystane również na digitalizację i konserwację części zbiorów (księga Ruszla).

Działania te mają doprowadzić do powstania nowej oferty kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych. Będą to m.in.: lekcje historii sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Renesans Lubelski” oraz lekcje „Druki o. Pawła Ruszla jako przykład wydawnictw XVII- wiecznych”.

Cel główny projektu

Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Polski Wschodniej

Beneficjent

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie

Koszty realizacji

Całkowity koszt projektu: 15,6 mln. Kwota dofinansowania: 12,8 mln.

 

_______________________________

W naszej Bazylice realizowany jest projekt Klasztor w sercu miasta – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury.