Ślub

Zamierzając zawrzeć sakramentalny związek małżeństwa w naszej bazylice należy:

– poprosić o zgodę przeora klasztoru (rektora bazyliki) na ślub w naszej bazylice, motywując swoją decyzję należy wykazać związek z naszą bazyliką lub naszym duszpasterstwem;
– uzgodnić termin ślubu w zakrystii (w godzinach jej otwarcia) – termin należy potem potwierdzić.

Miejscem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jest własna parafia narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o przynależności do parafii decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:
– dowód osobisty;
– aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami);
– świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu);
– w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny;
– świadectwo religii z ostatniej klasy.

Przygotowanie duchowe do sakramentu małżeństwa obejmuje:

– udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałżeński);
– trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej;
– dwukrotna spowiedź (niezwłocznie po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem).

Zgoda proboszcza (licencja)

Na udzielenie sakramentu małżeństwa na terenie parafii innej, niż parafia własna jednego z narzeczonych, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza (tzw. licencja). Zgodę taką wydaje się po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich (wypada poinformować wcześniej swojego proboszcza o zamiarze zawarcia małżeństwa w innej parafii).

W związku z tym, że nie jesteśmy kościołem parafialnym licencja zostanie wystawiona na parafię Archikatedralną. W kancelarii parafii Archikatedralnej (w godzinach jej pracy) będą również załatwiane wszystkie formalności związane z udzieleniem sakramentu małżeństwa.

Akt zawarcia małżeństwa i delegacja

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafii Archikatedralnej, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:
– indeks katechez przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej;
– licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią;
– zaświadczenie z USC uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego;
– prośbę o delegację na pobłogosławienie sakramentu małżeństwa wystawioną przez przeora klasztoru (rektora bazyliki) – prośbę o delegację wystawiamy nie wcześniej niż 2 tygodnie przed ślubem.

Ofiara składana przez narzeczonych

Obejmuje ona ofiarę związaną z intencją mszy św. ślubnej oraz ofiarę na utrzymanie kościoła. W związku z remontami prowadzonymi w naszej bazylice, podczas mszy św. ślubnej zbieramy ofiary na tacę – są one w całości przeznaczone na prowadzone przez nas prace remontowe.

Wystrój kościoła

Przygotowywany jest przez br. Zakrystiana, z którym pary omawiają ew. szczegóły. Ofiara na wystój kościoła wynosi 300 zł od pary.

Oprawa muzyczna

Zapewniają tylko organiści pracujący w naszej bazylice. Stały koszt oprawy muzycznej mszy św. ślubnej wynosi 200 zł. W ramach tej kwoty istnieje również możliwość uzgodnienia dodatkowego akompaniamentu lub współpracy z innymi muzykami. Opłata za oprawę muzyczną jest składana w zakrystii.