Bracia

Krzysztof Modras OP

– doktor teologii Instytutu Patrystycznego Augustinianum w Rzymie
– przeor klasztoru
– prezes zarządu Fundacji Restaurare Basilicam

 

 

Kontakt

Ludwik Wiśniewski OP

– odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski
– honorowy obywatel Lublina, Gdańska i Wrocławia,

Kontakt

Paweł Lewandowski OP

Kontakt

Waldemar Kapeć OP

– lic. teologii pastoralnej KUL
– dr muzykologii KUL
– odznaczony Złotym Krzyżem i Złotym Medalem Zasługi Prezydenta RP
– kapelan w Domu Opieki Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie
– spowiednik w Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojskiej
– opiekun Bractwa Krzyża Świętego.

Strona internetowa: wkapec.dominikanie.pl

 

 

Kontakt

Józef Klimurczyk OP

– mgr misjologii ATK
– katechista w ramach neokatechumenatu
– spowiednik

 

Kontakt

Jacek Kopera OP

– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
– prowadzi Wieczory dla Zakochanych
– duszpasterz rodzin
– opiekun gości
– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 10:30

Kontakt

Marcin Jeleń OP

– mgr psychologii UW, mgr teologii PAT
– duszpasterz akademicki
– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 18:00 (msza akademicka)

Kontakt

Mateusz Łuksza OP

– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
– terapeuta
– kantor
– duszpasterz Duszpasterstwa Dorosłych 2.0
– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 20:00

Jako terapeuta O. Mateusz przyjmuje w:
– w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Syntonia w Lublinie
https://syntonialublin.pl/zespol/

– I w Centrum Terapii Dialog w Warszawie
https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/specjalisci/mateusz-luksza

Kontakt

Marcin Karwacki OP

– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
– subprzeor
– ekonom klasztoru
– asystent fraterni III Zakonu
– opiekun Bractwa Różańcowego
– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 9:00 (msza III Zakonu)

Kontakt

Wojciech Garbat OP

– mgr lic teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
– opiekun i terapeuta uzależnień w Klubie w Sercu Miasta
– kronikarz
– bibliotekarz
– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 7:30

Kontakt

Marek Rozpłochowski OP

– mgr teologii UPJPII
– doktorant KUL (teologia moralna)
– infirmarz

Kontakt

Grzegorz Kuraś OP

– mgr teologii UPJPII
– doktorant KUL (biblistyka)
– zakrystian

 

Kontakt

Andrzej Mońka OP

– mgr inż. geodezji UP Wrocław
– mgr teologii UPJPII
– duszpasterz akademicki
– liturgista
– koordynator wydarzeń kulturalnych (Kultura na Złotej)

Kontakt