Bracia

Krzysztof Modras OP

– doktor teologii Instytutu Patrystycznego Augustinianum w Rzymie

W klasztorze:
– przeor klasztoru,
– wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie,
– prezes zarządu Fundacji Restaurare Basilicam,

– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 9.00,

 

 

 

Kontakt

Ludwik Wiśniewski OP

– odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski,
– honorowy obywatel Lublina, Gdańska i Wrocławia,

Kontakt

Paweł Lewandowski OP

Waldemar Kapeć OP

– lic. teologii pastoralnej KUL,
– dr muzykologii KUL
– odznaczony Złotym Krzyżem i Złotym Medalem Zasługi Prezydenta RP,

W klasztorze:
– kapelan w Domu Opieki Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie,
– spowiednik w Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojskiej,
– członek zarządu Fundacji Restaurare Basilicam,
– opiekun Bractwa Krzyża Świętego.

Strona internetowa: wkapec.dominikanie.pl

 

 

Kontakt

Stanisław Kałdon OP

– prof. dr hab. homiletyki,
– emerytowany wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W klasztorze:
– spowiednik

Janusz Gamracy OP

W klasztorze:
– zakrystian

 

 

Kontakt

Jacek Kopera OP

– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

W klasztorze:
– prowadzi Wieczory dla Zakochanych,
– duszpasterz rodzin,
– opiekun gości,

– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 10.30

Kontakt

Jacek Pietrzak OP

– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
– lic. teologii biblijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

W klasztorze:
– infirmarz,
– doktorant KUL,

– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 16.00

 

 

Kontakt

Mateusz Łuksza OP

– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
– terapeuta

W klasztorze:
– terapeuta w Klubie w Sercu Miasta,
– duszpasterz Duszpasterstwa Dorosłych 2.0,

– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 20.00

Kontakt

Marcin Karwacki OP

– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

W klasztorze:
– infirmarz,
– doktorant KUL

Kontakt

Wojciech Garbat OP

mgr lic teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

W klasztorze:
– opiekun i terapeuta w Klubie w Sercu Miasta,
– asystent fraterni Trzeciego Zakonu

– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 8.00

Kontakt

Marcin Słowik OP

– mgr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

W klasztorze:
– subprzeor klasztoru,
– liturgista,
– koordynator wydarzeń kulturalnych i ruchu turystycznego,
– duszpasterz Duszpasterstwa Dorosłych 2.0,

– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 20.00

Kontakt

Gaweł Włodarczyk OP

– mgr prawa Uniwersytetu Warszawskiego,
– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

W klasztorze:
– ekonom klasztoru,
– duszpasterz akademicki,

– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 18.00

Kontakt

Radosław Więcławek OP

– mgr filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– lic. ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego,
– mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

W klasztorze:
– lektor konwentu,
– kantor,
– duszpasterz akademicki,

– w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godzinie 18.00

Kontakt