Duszpasterstwo Rodzin

O Duszpasterstwie

Głównym punktem spotkań jest Msza Święta o godzinie 10:30 w niedzielę. Zapraszamy do współtworzenia duszpasterstwa rodzin z małymi dziećmi. Raz w miesiącu spotykamy się na wspólną medytację nad Słowem Bożym i na modlitwę. Również raz w miesiącu odbywa się spotkanie dyskusyjne na interesujący rodziców temat.

„Uczestnictwo małych i jeszcze „mało co rozumiejących” dzieci we mszy św. […] ujawnia w sposób szczególnie jasny i wyrazisty prawdę, że Bóg ukochał nas pierwszy i to bez żadnych naszych zasług, że łaska Jego miłości jest niezależna od naszej dojrzałości i stopnia jej rozumienia i przyjęcia” – pisał w Liście do Przyjaciół dominikanin o. Grzegorz Kluz OP, inicjator niedzielnych mszy świętych o godzinie 10:30.

Na tej Eucharystii kapłanowi nie przeszkadza zbytnia nadaktywność dzieci, a podczas kazania mogą one wyjść do zakrystii, do przygotowanego dla nich miejsca.

 

To komfort dla rodziców, również, a może przede wszystkim – psychiczny. Nie czują się narażeni na krytykę, że ich dziecko komuś przeszkadza. „[…]dla rodziców okres wychowywania małych dzieci jest okresem trudnym i ogromnie angażującym. Jeśli więc Kościół jest rodziną, to rola duszpasterza powinna polegać także na jakiejś formie wspierania i pomocy rodzinom w wychowywaniu małych dzieci. […] Rolą duszpasterza jest też po prostu samo towarzyszenie, by rodzice z małymi dziećmi nie czuli się w jakiś sposób wykluczeni z życia Kościoła: „nie mam z kim dziecka zostawić, to nie idę na mszę, bo dziecko biega a inni krzywo się patrzą i upominają” – czytamy dalej w Liście do Przyjaciół. Dzięki niedzielnej Mszy Św. o godzinie 10:30 ten problem znika, a małżonkowie mają możliwość wspólnego uczestniczenia w Eucharystii bez stresu. Ich miłość czerpie z miłości Bożej i stanowi duchowe podstawy do budowania rodziny.

Jeśli do tego czasu rodzice z małymi dziećmi mieli problem z pogodzeniem Liturgii dla dorosłych, z której mogą czerpać, a uczestnictwem w niej małych dzieci, to lubelscy dominikanie zapraszają na Msze Św. w niedziele o 10:30 oraz do włączenia się w działania Duszpasterstwa Rodzin z Małymi Dziećmi.

Duszpasterz

Jacek Kopera OP