Duszpasterstwo Dorosłych 2.0

O Duszpasterstwie

Angażuje się aktywnie w życie Kościoła poprzez spotkania, formację osobistą i wspólnotową oraz działanie.

Gromadzi osoby dorosłe (25-45 lat).

 

Aktywności
Msza

Zapraszamy na naszą wspólną Eucharystię w każdą niedzielę o godzinie 20:00 w Bazylice.

Adoracja

Zapraszamy na wspólną modlitwę w ciszy w poniedziałek 19:00 w kaplicy Paryskiej.

Open

Cykl comiesięcznych otwartych spotkań wokół duchowości chrześcijańskiej i teologii. Spotkania z zaproszonym gościem mają formę konferencji z możliwością zadawania pytań. Chcesz zaproponować temat spotkania? Masz pomysł na zaproszenie gościa? – Napisz.

Prowadzący: Duszpasterze

>   Kontakt

25+

Spotkania skoncentrowane wokół nauki Kościoła i problemów dotyczących współczesnego człowieka.

Prowadzący: Maciej Kluczyński i Rafał Jarosz

Poniedziałek / 20:00 / Stara Kuchnia

>   Kontakt

Światłoczuli

Chcemy szukać Światła, uczyć się, wspierać i wzajemnie inspirować w rozwijaniu naszej pasji, którą jest fotografia.

Prowadzący: Katarzyna Duda i Jacek Sadowski

Co drugi czwartek miesiąca / 18:30 / Stara Kuchnia

>   Kontakt

Schola

Grupa tworzona z myślą o tych, którym bliski jest śpiew. Głównym miejscem cotygodniowego spotkania jest niedzielna msza o 20:00, poprzedzona próbą.

Prowadzący: Paulina Jurczyszyn i Michał Jędrejek

>   Kontakt

>   Klipy

Ministranci

Zapraszamy do tworzenia liturgicznej służby ołtarza na cotygodniowej mszy duszpasterskiej w niedzielę o 20:00.

Prowadzący: Oskar Olczyk i Mateusz Kukiełka

>   Kontakt

Duszpasterze

Grzegorz Dąbkowicz OP
Marcin Słowik OP

Kontakt

E-mail: [email protected]
Facebook: Duszpasterstwo 2.0
Instagram: Duszpasterstwo 2.0