Adaptacja zachodniego skrzydła na Klub Samopomocy

Kończy się realizacja projektu „Klasztor w sercu miasta” – adaptacja zachodniego skrzydła klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie na cele klubu samopomocy” w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Klub Samopomocy

Od stycznia 2019 roku zaczyna swą działalność Klub Samopomocy. Tytuł projektu brzmi: „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”. Jest też współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie Społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Klub Samopomocy po remoncie i instalacji wyposażenia: