Adaptacja zachodniego skrzydła na Klub Samopomocy

Trwa realizacja projektu „Klasztor w sercu miasta” – adaptacja zachodniego skrzydła klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie na cele klubu samopomocy” w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. O stycznia 2019 tego roku w odnowionych pomieszczeniach zacznie działać Klub Samopomocy.

Prezentacja projektu

Informacje o Klubie Samopomocy

 

Skrzydło zachodnie w czasie remontu:

 

Skrzydło zachodnie po remoncie: