Renowacja Bazyliki

Kończy się realizacja projektu „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt przechodzi w 5-letni okres trwałości. Przez najbliższe lata będziemy realizowali program kulturalno-edukacyjny.

 

Bazylika po remoncie:

Powrót ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego do Kaplicy Korczmińskich w Wielkim Tygodniu:

Szczególne podziękowania składamy dobroczyńcy, który pokrył koszty renowacji ołtarza.

Postaci od lewej: św. Wawrzyniec, św. Jan Nepomucen, św. Jacek, św. Dominik, fundatorzy (pod krzyżem), św. Helena, św. Onufry z aniołem