Renowacja Bazyliki

Kończy się realizacja projektu „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt przechodzi w 5-letni okres trwałości. Przez najbliższe lata będziemy realizowali program kulturalno-edukacyjny.

W Bazylice trwają jeszcze prace konserwacyjne nad ołtarzami w kaplicach bocznych, które nie zostały objęte projektem.

Bazylika po remoncie:

Powrót ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego do Kaplicy Korczmińskich w Wielkim Tygodniu (kwiecień 2019):

Szczególne podziękowania składamy dobroczyńcy, który pokrył koszty renowacji ołtarza.

Postaci od lewej: św. Wawrzyniec, św. Jan Nepomucen, św. Jacek, św. Dominik, fundatorzy (pod krzyżem), św. Helena, św. Onufry z aniołem

Powrót ołtarza Św. Tomasza z Akwinu z Kaplicy Pszonków (listopad 2019):

Odnowienie ołtarza zostało sfinansowane przez dotacje pozyskane z następujących źródeł:
– Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Lublin
– Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – Lublin
– Prywatny dobroczyńca

Prace zostały wykonane w pracowni Macieja oraz Anety Filip:
Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c.

Powrót ołtarza Św. Stanisława (grudzień 2019)

Szczególne podziękowania składamy dobroczyńcy, który pokrył koszty renowacji ołtarza.

Prace zostały wykonane w pracowni Macieja oraz Anety Filip:
Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c.