Fotorelacja z życia bazyliki

Etapy realizacji projektu „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Remont – Etap I

Remont – Etap II

Remont – Etap III