Duszpasterstwa

Dominikańskie Duszpasterstwo Dorosłych w Lublinie / 2.0 angażuje się aktywnie w życie Kościoła poprzez spotkania, formację osobistą i wspólnotową oraz działanie. Gromadzi osoby dorosłe (25-45 lat).

Lubelscy dominikanie zapraszają na msze święte w niedziele o 10:30 oraz do włączenia się w działania Duszpasterstwa Rodzin z Małymi Dziećmi. Jest to okazja, by pogodzić liturgię dla dorosłych z uczestnictwem małych dzieci.

Zakon Dominikanów Świeckich (III Zakon Św. Dominika od Pokuty) to stowarzyszenie wiernych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, żyjących w świecie, samotnych lub żyjących w rodzinach.

Zadaniem członków Bractwa Krzyża Świętego jest oddawanie czci i chwały Krzyżowi poprzez uczestnictwo w spotkaniach i nabożeństwach Bractwa. „Krzyż dla mnie pewnym zbawieniem. Krzyż zawsze uwielbiam. Krzyż Pański ze mną. Krzyż dla mnie ucieczką.”

Członkowie Bractwa Różańcowego modlą się wzajemnie za siebie i stałą modlitwą różańcową wspomagają apostolską działalność Zakonu Kaznodziejskiego.

Piętnastoosobowa grupa, zwana „żywą różą”. Każda z osób zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy dziennie.

Skupia muzyków zawodowych i amatorów. W repertuarze zespołu znajdują się głównie utwory opracowane przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny z Krakowa. Od 2015 roku zespół rozpoczął działalność koncertową.