Sonus Veritatis – zespół aktywnie działający przy naszym klasztorze i Bazylice. Skupia muzyków zawodowych i amatorów. Pomysłodawczyniami oraz opiekunami zespołu są Joanna Głogowska-Szychta i Maria Krzosek.

W repertuarze zespołu znajdują się głównie utwory opracowane przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny z Krakowa. Początkowo działalność Sonus Veritatis obejmowala oprawę muzyczną Triduum Paschalnego, Pasterki oraz Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Od 2015 roku zespół rozpoczął działalność koncertową. Impulsem do poszerzenia działalności były liczne sugestie uczestników nabożeństw oraz potrzeba serca i przeświadczenie o konieczności wspólnego dzielenia się pasją.

 

W 2016 roku zespół nagrał pierwszą płytę „Z ciemności do światła”.

 

 

Joanna Głogowska-Szychta – absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UMCS o specjalności prowadzenie zespołów muzycznych oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest twórcą i dyrygentką chóru młodzieżowego Lorien z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie oraz współprowadzącą chór i orkiestrę Sonus Veritatis. W trakcie studiów akademickich współpracowała z Akademickim Chórem Politechniki Lubelskiej, jako korepetytor oraz chórzystka. Obecnie aktywnie bierze udział w różnego rodzaju inicjatywach muzycznych miasta Lublin, Ogólnopolskiego Programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska, a także Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego.

Maria Krzosek – absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UMCS w Lublinie, Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest dyrygentką chóru Sensorium Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, korepetytorem chóru Kantylena III Liceum Ogóllnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, a także współprowadzącą chór Sonus Veritatis.