Bractwo Krzyża Świętego przy Bazylice oo. Dominikanów w Lublinie

Historia Bractwa

– Historia Bractwa sięga początków XVII w. kiedy to wierni uczestniczący w nabożeństwie wystawienia
i procesji z relikwią drzewa Krzyża Świętego (w piątki Postu i święta ku czci Krzyża) mogli dostąpić 300 dni odpustu (odpust nadany przez nuncjusza Stolicy Apostolskiej w Królestwie Polskim Franciszka Diotaleviusa
9 marca 1618 r.).

– Dekret erygujący Bractwo Krzyża Świętego (Confraternitas Ssmae Crucis) wydał 15 listopada 1640 r. papież Urban VIII. W dekrecie tym papież nadał również odpust zupełny na dzień zapisania się do Bractwa oraz dzień uroczystości Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego. 28 sierpnia 1687 r., papież Innocenty XI swoją bullą Bractwo zaaprobował.

– Wprowadzenie Bractwa Krzyża Świętego do kościoła św. Stanisława w Lublinie nastąpiło na mocy dekretu Testimonium admissionis biskupa Mikołaja Oborskiego, oficjała i sufragana krakowskiego, dnia 9 listopada 1687 r. Rok później, papież Innocenty XI nadał Bractwu nowe odpusty.

– Bractwo przetrwało wiele trudnych i burzliwych okresów i choć jego działalność zanikała i była wznawiana – weszło już w czwarty wiek swojego istnienia.

– Dziś, członkowie Bractwa, oprócz świętowania dni odpustowych (znalezienie Krzyża i Podwyższenie Krzyża) spotykają się w każdą II-gą niedzielę miesiąca na adoracji z konferencją.

Uczestnictwo w życiu bractwa łączy się z przywilejami i obowiązkami.

Przywileje – odpusty zupełne
(nadane przez papieża Innocentego XI na wieczne czasy należącym do Bractwa Krzyża Świętego):
– pod zwykłymi warunkami w dniu zapisania się do Bractwa Krzyża Świętego
– w niebezpieczeństwie śmierci, bez możliwości sakramentalnej spowiedzi – przez skruchę i wypowiadanie imienia Jezus
– pod zwykłymi warunkami w uroczystość Znalezienia Krzyża (3 maja) i Podwyższenia Krzyża (14 września) – poprzez nawiedzenie kościoła Św. Stanisława i uczynek miłosierdzia

Zobowiązania należących do Bractwa Krzyża Świętego:
– oddawanie czci i chwały Krzyżowi poprzez uczestnictwo w spotkaniach i nabożeństwach Bractwa (uroczystość Znalezienia Krzyża i podwyższenia Krzyża, każda II-ga niedziela miesiąca, nabożeństwo ekspiacyjne za kradzież Relikwii – 9/10 lutego) oraz promowanie Bractwa
– modlitwa lub podjęcie dzieł pokutnych w intencji odnalezienia skradzionej relikwii Drzewa Krzyża Świętego
– w każdy piątek roku, w miarę możliwości, uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (ew. odprawienie Drogi Krzyżowej indywidualnie) oraz odmówienie modlitwy Bractwa Krzyża Świętego
– modlitwa w intencji członków Bractwa oraz kustoszy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego

Spotkania Bractwa
Odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca.
– o godzinie 15:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Bożego Miłosierdzia, konferencją i indywidualną adoracją relikwii Krzyża Św.
– o godzinie 16:00 Msza Święta
po Mszy Św. – spotkanie formacyjne w sali na krużgankach

Wstąpienie do Bractwa Krzyża Świętego dokonuje się podczas spotkań Bractwa poprzez wpisanie do Księgi Bractwa – wpisów dokonuje opiekun Bractwa.

Opiekunem duchowym jest o. Waldemar Kapeć.

„Krzyż dla mnie pewnym zbawieniem. Krzyż zawsze uwielbiam. Krzyż Pański ze mną. Krzyż dla mnie ucieczką.”
Św. Tomasz z Akwinu

Ważną postacią dla bractwa i Bazyliki św. Stanisława jest o. Paweł Ruszel, który na przełomie XVI i XVII wieku pobudzał kult Drzewa Krzyża Świętego i promował bractwo.