Ponad Granicami

Adres

Fundacja Ponad Granicami
im. Świętego Jacka Odrowąża
Klasztor Dominikanów
ul. Złota 9, 20-112 Lublin

NIP: 946-22-85-792
REGON: 431267643
KRS: 00084959

Numer rachunku fundacji: 47 1020 3150 0000 3302 0003 6632

Kontakt

Tel: 081 532 89 80
E-mail: [email protected]

Prezes

Tomasz Dostatni OP, prezes fundacji

>  Blog Tomasza Dostatniego OP

O fundacji

Dominikańska Fundacja Ponad Granicami przyjmuje za swój cel poszukiwanie dróg zbliżenia i pojednania z naszymi najbliższymi sąsiadami: Niemcami, Czechami i Słowakami, Ukraińcami, Litwinami, Rosjanami i Białorusinami. Cel ten realizujemy organizując spotkania wielostronne z przedstawicielami narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Wspieramy spotkania ekumeniczne i prowadzimy dialog z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich i innych religii. Chcemy umacniać kulturowe dziedzictwo Europy, opartej na wartościach i tradycji tego, co najpilniejsze w chrześcijaństwie, z podkreśleniem tego, co służy pojednaniu między wyznaniami, religiami i narodami.

Cele fundacji

– Szukanie dróg zbliżenia i pojednania między Polakami a ich sąsiadami, poprzez organizowanie spotkań wielostronnych z przedstawicielami narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
– Wspieranie inicjatyw ekumenicznych i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych religii (ewangelicy, prawosławni, żydzi).
– Propagowanie kulturalnego dziedzictwa Europy opartego na wartościach i tradycji chrześcijańskiej, z podkreśleniem tego, co służy pojednaniu między religiami i narodami.

Inicjatywy

Fundacja realizuje projekty:

Spotkania Debaty Dwóch Ambon nawiązują do jednej z najpiękniejszych tradycji tolerancji polskiego chrześcijaństwa: kiedy to w XVII wieku w dominikańskim kościele w Lublinie dochodziło do dysput pomiędzy arianami (Braćmi Polskimi) a katolikami. Dziś takie Debaty znowu prowadzimy w Lublinie.

Projekt kolejny, nazwany przez nas „Przekraczać mury” nawiązuje bezpośrednio do słów Jana Pawła II, wypowiedzianych w Gnieźnie w 1997 roku do prezydentów państw Europy Środkowej. Chcemy przekraczać wszelkie mury, które nas dzielą i które przebiegają przez ludzkie serca. Dlatego wspólnie z Akademickim Centrum Kultury – Chatka Żaka, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizujemy publiczne dyskusje, projekcje filmowe i spotkania – pokazując, że możliwe jest budowanie na fundamencie przebaczenia i prawdy.

A konwersatorium, organizowane wspólnie z PKO BP w Poznaniu: „Przedsiębiorczość – Kultura – Religia” umożliwia nam powrót do wielkopolskiej tradycji XIX wieku. Tradycji spotkań kulturotwórczych, które wpisały się w doświadczenie nazwane „najdłuższą wojną nowoczesnej Europy”. Także w Poznaniu wspólnie z UAM kontynuujemy uniwersyteckie debaty „Europa, ale jaka?”

Fundacja Ponad Granicami wydaje książki, organizuje sympozja, uczestniczy aktywnie w budowaniu programów wspierających szeroko pojęty dialog.

Wsparcie fundacji

Fundacja Ponad Granicami jest instytucją pożytku publicznego powołaną przez Polską Prowincję Dominikanów. Zwracamy się do Państwa o wsparcie naszych projektów i działalności poprzez odpis 1% ze swojego podatku na naszą Fundację. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za wspomożenie tą drogą dzieł naszej Fundacji.