W piątek 18 października o godz. 11:00

w klasztornej auli

odbędzie się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-krasomówczego:

„W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, Lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

organizowany przez
– Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

oraz dwa licea lubelskie:

– im. Stefanii Sempołowskiej
– im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

O konkursie (regulamin)