Chrzest

W naszej bazylice sakramentu chrztu św. udzielamy w trakcie mszy św.:
– w pierwszą niedzielę miesiąca, o godzinie 12.00;
– w trzecią niedzielę miesiąca, o godzinie 10.30.
Istnieje możliwość udzielenia sakramentu chrztu św. poza wymienionymi terminami. Wtedy jednak sakramentu chrztu udzielamy po sprawowanej w bazylice mszy św. (rodzice i chrzestni uczestniczą we mszy św., po której następuje liturgia chrzcielna).

W związku z tym, że nie jesteśmy kościołem parafialnym wszystkie formalności związane z udzieleniem sakramentu chrztu św. muszą być załatwiane w kancelarii parafii Archikatedralnej w godzinach jej pracy.

Do udzielania sakramentu chrztu św. wymagane są:
– zgoda przeora klasztoru (rektora bazyliki) na chrzest w naszej bazylice – należy wykazać związek z naszą bazyliką;
– pisemna zgoda własnego proboszcza na chrzest poza parafią;
– świadectwo urodzenia dziecka z USC;
– dla rodziców i chrzestnych: zaświadczenia o odbytej katechezie przedchrzcielnej (w parafii archikatedralnej: każdy czwartek przed I i III niedzielą miesiąca, o godz. 20.00,w sali obok kancelarii);
– dla rodziców i chrzestnych: zaświadczenia o przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania;
– dla chrzestnych: zaświadczenia od duszpasterzy swoich parafii, że mogą podjąć się odpowiedzialności bycia rodzicem chrzestnym (chrzestnymi mogą zostać jedynie praktykujący katolicy, mający co najmniej
16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania; funkcji tej nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą
w katechezie szkolnej).