1 z 800 na 800

– Świętując razem z nami 800 lat Zakonu [1216 r.] – oraz naszą obecność w Lublinie [od 1253 r.]

możesz stać się jednym z 800 ratowników  Klasztoru Dominikanów

– zwanego Lubelskim Wawelem XIII-wiecznego kompleksu rozbudowanego w XIV w. z fundacji Króla Kazimierza Wlk.
– zabytku wpisanego na Listę Dziedzictwa Europejskiego,
– uznanego za Pomnik Historii najstarszej instytucji Miasta pierwszej wyższej uczelni na wschodnich ziemiach polskich
– miejsce dialogu kultur
– i wyznań miejsca zaprzysiężenia Unii polsko-litewskiej w 1569 r .

prawie 800 lat dziedzictwa i tradycji.

Wystarczy, byś
– przez okres 2 lat,
– co miesiąc wpłacał na konto klasztoru
– 100 zł [słownie: sto zł] – może być to jednorazowa wpłata 2.400 zł [słownie: dwa tysiące czterysta zł].

Na małym wirydarzu naszego klasztoru, na ścianie bazyliki znajduje się tablica, na której są wypisane imiona i nazwiska wszystkich 800 ratowników Lubelskiego Wawelu. Jest tam miejsce na Twoje Imię i Nazwisko.

Tradycja naszego klasztoru w Lublinie sięga ponad 750 lat. Różne były jego dzieje, ale moc ducha tego miejsca i pragnienie tworzenia dalszej, pięknej jego historii jest nam szczególnie bliska i jest przedmiotem głębokiej troski. Klasztor jako Pomnik Narodu Polskiego wpisuje się w rodzimą historię, co więcej będąc miejscem zawarcia Unii Polsko-Litewskiej jest też częścią Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Mamy świadomość, że historia (datowana od czasów króla Kazimierza Wielkiego) zobowiązuje do zachowania pamięci oraz materialnej spuścizny. Ponadto, aby utrzymać jej ciągłość, niezwykle ważne dla nas jest dołożenie własnej cegiełki do owego pięknego dziedzictwa.

Od kilku już lat podejmujemy wielki wysiłek renowacji naszego klasztoru zwanego „lubelskim Wawelem”. Odkrycia (np. XV-wieczne freski, XVII-wieczna polichromia), ogrom zniszczeń, prace nadprogramowe, sprawiają, że musimy zwrócić się do Was o pomoc. Stąd nasze zaproszenie: Zostań 1 z 800 darczyńców odbudowy tego wyjątkowego miejsca.

Dlaczego 800? Każde szlachetne serce to wotum wdzięczności za kolejny rok istnienia Zakonu założonego przez św. Dominika Guzmana. Jest więc to również zaproszenie do wspólnego z nami dziękczynienia. Uroczyście świętowaliśmy je w odnowionym klasztorze w 2016 r.

Co możemy Wam obiecać? Naszą nieustanną modlitwę, którą zanosimy za wszystkich naszych dobrodziejów. Ponadto, Wasze imiona i nazwiska (jeśli tylko będzie taka Wasza wola) zostaną uwiecznione na tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę Bazyliki. W ten sposób wpiszecie się w to miejsce już na zawsze, tak jak wcześniej Rodziny Tyszkiewiczów, Firlejów czy Ossolińskich.

Warunek? Przez 24 miesiące (lub jednorazowo czy w innym wymiarze rat) po wypełnieniu i przesłaniu nam deklaracji wpłacać na konto klasztoru po 100 PLN z dopiskiem „1 z 800 na 800”. Uzyskana w ten sposób kwota pokryje wynikłe w czasie remontu nasze zobowiązania dotyczące koniecznych prac.

Deklaracja 1 z 800 do pobrania

OSOBY, KTÓRE SĄ RATOWNIKAMI BAZYLIKI

Lista obejmuje osoby, które zadeklarowały zgodę na upublicznienie ich nazwisk.

Osoby, które wpłaciły już całą sumę i są Jednymi z 800 ratownikami Bazyliki (stan na 16 września 2016):

Maria, Zbigniew, Michał, Cezary i Agnieszka Adamczyk
Maria i Edward Bąkowie
Barbara i Jacek Biczyńscy
Janina Biegalska
Halina i Krzysztof Błońscy
Teresa Bochyńska
Zofia i Tadeusz Borowieccy
Maria i Zbigniew Burdzanowscy
Leokadia Chomiuk
Alina Cygańczuk
Małgorzata i Janusz Członkowscy
Kamila i Paweł Ćwiklińscy
Robert Sebastian Damski
Izabela i Kamil Dechnikowie
Stefan Dobrowolski
Anna i Łukasz Drozdowie
Dominikańskie Duszpasterstwo Absolwentów 25 +
Teresa i Eugeniusz Dzioba, Ewa i Maciej z rodzicami
Marianna i Edward Flakowie
Przemysław Gadomski
Agnieszka, Krzysztof, Justyna i Jakub Giannopoulos
Józef i Teresa Godlewscy
Anna i Janusz Godula
Zofia i Józef Gruchałowie
Monika Henkiel i Ewa Bechyne-Henkiel
Elżbieta i Jan Hołownia
Rafał Hordyjewski
Marcin Jabłoński
Agnieszka i Michał Jastrzębscy
Jolanta Jastrzębska-Sypień
Monika i Karol Jemioł
Teresa i Wiesław Andrzej Kamińscy
Renata i Jan Kapeluszny
Lidia Kargol
Joanna i Roman Karwatowie
Leszek Kępa
Tamara i Wit Klonowieccy
Dorota i Sławomir Kluszczyńscy
Danuta i Lech Kluzowie
Urszula i Stanisław Kołodzińscy
Aneta i Marcin Komosowie
Maria i Jarosław Kowalikowie
Barbara i Grzegorz Kramarkowie
Piotr Krychniak
Teresa Księska-Falger i Franciszek Falger
Aleksandra i Kacper Kubiec
Marianna i Mieczysław, Dorota, Karol i Kajetan Kuczyńscy
Kurant Andrzej i Eugeniusz w dowód wiecznej pamięci – wnuczki
Marta i Andrzej Kurowscy
Anna i Stanisław Kwiatkowscy
Agnieszka i Teresa Lalewicz
Stanisław Lis i Wojciech Lis
B. J. N. Mackiewicz
Bernadetta i Gabriel Majewscy
Ewa Mamcarz
Włodzimierz Martinek
Renata i Andrzej Mierzwa
Jerzy Miszczak
Katarzyna Misztal
Alma i Szymon Molędysowie
Rodzina Nazaruków
Piotr Nita
Grażyna Nowacka
Maria i Piotr Olesiowie
Irena i Dariusz Oleszek
Anna Pajdzińska
Małgorzata i Paweł Parys
Rodzina Pawłowiczów
Krzysztof Maciej Piech
Magdalena Piechota
Margaryta i Andrzej Pomarańscy
Józefa i Marian Prus
Maria i Stefan Andrzej Pudereccy
Mirosława i Leszek Pyra
Roman Rodak
Rodzina Malinowskich z Marysina
Anna, Paweł, Tomasz i Filip Rusieccy
Tadeusz Rybak
Ewa Sadowska
Elżbieta, Małgorzata i Stanisław Selwa
Marzenna i Piotr Sendeccy
Krystyna,Tadeusz, Dominika Sergiejowie
SIPMA S.A.
Barbara Szablicka (z domu Kęsicka) i Henryk Szablicki
Irena Węgrzyn-Szkutnik i Jacek Szkutnik
Małgorzata Szternal
Małgorzata i Marian Szychta
Joanna Śliwka
Iwona i Łukasz Trąbkowie
Krystyna Lipniewska-Tur i Stanisław Tur
Walentynowicz Elżbieta
Maria Wiśnioch
Halina Wicha
Agnieszka i Tomasz Wolińscy
Pola Woźniak
Anna i Marian Wójcik
Jadwiga Wójcik
Marlena Barbara Wronka
Jolanta i Ryszard Zabielscy
Jacek Artur Zdenicki

Osoby, które są w trakcie realizacji wpłat:

Alina i Stanisław Gil
Magdalena Mysłowska-Góźdź i Wiktor Góźdź
Monika, Wojciech, Jacek Hannowie
Elżbieta Kolasa
Beata i Ryszard Kroporniccy
Jakub Mames
Teresa i Marek Molendowie
Beata Szkutnik
Teresa Wiśniewska

UWAGA!
Wszystkim uczestniczącym w akcji 1 z 800 na 800 przypominamy, że warunkiem umieszczenia Państwa nazwiska na stronie (oraz upamiętnienie go w inny sposób) jest podpisana deklaracja z zaznaczeniem akceptacji umieszczenia danych publicznie. Jeśli Państwo nie widzą swojego nazwiska prosimy o kontakt.