Zwiedzanie

ZWIEDZANIE BAZYLIKI, KLASZTORU I SKARBCA

Z PRZEWODNIKIEM:
• soboty w godz. 10:00 -12:00 (kwiecień – październik – bez wcześniejszej rezerwacji – rozpoczęcie przy furcie klasztornej)
• inne dni i godziny – po wcześniejszej rezerwacji (spotykamy się przy furcie klasztornej)

BEZ PRZEWODNIKA:
• poza godzinami mszy św. i nabożeństw

ZWIEDZANIE SKARBCA

Z PRZEWODNIKIEM:
• codziennie: w godz. 10:00-18:00 po wcześniejszej rezerwacji (spotykamy się przy furcie klasztornej)

BEZ PRZEWODNIKA:
• pn.-sob.: wejście o godz. 12:00, 16:00 i 17:00 (spotykamy się przy furcie klasztornej)
• niedziela: w okresie kwiecień – październik: w godz 10:00-18:00 (spotykamy się przy skarbcu); w okresie listopad – marzec: wejście o godz. 12:00, 16:00 i 17:00 (spotykamy się przy furcie klasztornej)

Zwiedzanie jest bezpłatne.
Zachęcamy do złożenia dobrowolnej ofiary na potrzeby Klasztoru.

Informacje na temat zwiedzania oraz rezerwacje:
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego i Wydarzeń Kulturalnych czynne codziennie w godz. 10.00-18.00

tel. 081 532-89-80, 728-429-926 (w godzinach pracy biura)
[email protected]

SKARB W SERCU MIASTA – trasa questowa po Bazylice i klasztorze

Quest po bazylice i klasztorze powstał w ramach projektu „Questing dla Klasztoru w Sercu Miasta” w okresie II-IV.2016 roku. Quest to rodzaj edukacyjnej gry. Polega na odkrywaniu dziedzictwa miejsca poprzez wędrówkę nieoznakowaną trasą. Kierunek zwiedzania wyznaczają wierszowane wskazówki zawarte w Karcie wyprawy. Uczestnik zwiedzania idąc trasą odgaduje znajdujące się w Karcie wyprawy zagadki dotyczące miejsca, które zwiedza. Rozwiązanie tych zagadek jest niezbędne do odgadnięcia hasła, odnalezienia skarbu i zdobycia nagrody – pieczątki.

Karty wyprawy są dostępne na Furcie klasztoru oraz:

Quest po Bazylice i klasztorze

Autorzy questu:
Mariusz Borkowski, Marek Duda, Mirosław Iwaniuk, Agnieszka Król, Sławomir Krzyżanowski, Piotr Kurek, Małgorzata Kurpas, Agnieszka Laskowska-Rożek, Katarzyna Lewandowska, Łukasz Miazek, Elżbieta Nowicka-Różycka, Paulina Pabiańczyk, Adam Sawicki, Patrycja Serafin, Magdalena Tarnas, Bartosz Tratkowski, Maria Wiśnioch, Magdalena Wójcikiewicz, Marlena Wronka, Małgorzata Żurek.

Opiekun questu:
Klasztor oo. Dominikanów, tel. 81 532 89 80, 728-429-926, [email protected]


Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa
zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.