Transmisja na żywo codziennej mszy świętej z Bazyliki oo. Dominikanów w Lublinie
– Niedziela: godz. 12:00
– Dni powszednie: 6:30 (roraty); 18:00
Linki do transmisji online:

Kanał YouTube Dominikanie Lublin

Wcześniejsze transmisje na żywo

1. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 msza św. „Roczna” w intencji zmarłych poleconych naszym modlitwom na kartkach wypominkowych. Pół godziny wcześniej – różaniec za zmarłych.

2. W każdy drugi wtorek miesiąca podczas mszy o godz. 18:00 za wstawiennictwem św. Dominika – patrona rodziców czekających na dzieci, będziemy się modlić:
– za pary bezdzietne i starające się o dar poczęcia
– za rodziców oczekujących narodzin dziecka, prosząc o zdrowie i opiekę Bożą dla nich oraz o szczęśliwy poród.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w których będziemy się modlić w czasie tych mszy.

Link do zamawiania intencji mszalnych.

Jesteśmy też wdzięczni za każde wsparcie ofiarowane na naszą dominikańską tacę, które można dokonać przelewem na nasz rachunek bankowy:
68 1500 1520 1215 2000 9046 0000

Ofiarę można złożyć również za pomocą linku Wirtualna taca, za pomocą ofiaromatu umieszczonego w Bazylice (można się posłużyć kartą lub blikiem) lub bezpośrednio w zakrystii.

Pamiętamy w naszych modlitwach, szczególnie w czasie Eucharystii, o dobrodziejach oraz wszystkich, którzy korzystają z naszej posługi duszpasterskiej.

Transmisja odbywa się z wykorzystaniem sprzętu zakupionego ze środków unijnych. 

Projekt w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. 

Nazwa projektu: „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie – w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”