Serdecznie zapraszamy na koncert słowno-muzyczny pt. NUTA CZŁOWIECZA z okazji 120. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza.

Sobota, 18. listopada 2023, godz. 19:00, Bazylika OO. Dominikanów

 

Program

„Lublin Czechowicza” – Bernard Nowak – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin

Józef Czechowicz

I. J. Paderewski, St. Niewiadomski, H. Ordonówna
T. Szeligowski, H. M. Górecki, K. Górski, A. Nikodemowicz
F. Nowowiejski – Ojczyzna – Psalm 136 „Jeruzalem”

Wykonawcy

CAMERATA LUBELSKA
zespół instrumentalny
Iwona Gostkowska-Goljanek – sopran
Kamil Król – tenor Kamil Kaznowski – bas
Jerzy Zelnik – słowo
Tomasz Orkiszewski – dyrygent

 

Więcej o koncercie:

Przypadająca w bieżącym roku 120. rocznica urodzin Józefa Czechowicza jest okolicznością do przywołania i upamiętnienia w przestrzeni naszego Miasta wybitnego poety – indywidualności poetyckiej – związanego nierozerwalnymi więzami z Lublinem i Lubelszczyzną. Lublin stanowi jeden z niezwykle częstych tematów twórczości Czechowicza, przewija się wierszach, prozie publicystyce, esejach, listach. Nikt tak wiele nie uczynił dla wzniesienia poetyckiego pomnika miasta i jego artystycznej nobilitacji. Twórczość Czechowicza stanowi bardzo ważny element lubelskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego.

Inspirując się rocznicową okolicznością zespół wokalno-instrumentalny Camerata Lubelska zamierza zaprezentować lubelskim melomanom projekt artystyczny – spektakl słowno-muzyczny, zatytułowany Nuta człowiecza. 120. rocznica urodzin Józefa Czechowicza, który zostanie przedstawiony w dniu 18 Listopada 2023 roku w Bazylice oo Dominikanów w Lublinie z udziałem zespołu wykonawców: zespół wokalny Camerata Lubelska, zespół instrumentalny, soliści, aktor, prelegent.
W programie koncertu przedstawione zostaną utwory poetyckie J. Czechowicza i kompozycje muzyczne kompozytorów polskich okresu międzywojennego i XX wieku: I. J. Paderewskiego, T. Szeligowskiego, F. Nowowiejskiego, H. M. Góreckiego, także twórców lubelskich: K. Górskiego, A. Nikodemowicza, w zakresie spójnym z koncepcją artystyczną wydarzenia.
Integralną częścią programu będzie prezentacja multimedialna ukazująca unikalne fotografie międzywojennego Lublina autorstwa J. Czechowicza i referat edukacyjny pt. „Lublin Czechowicza” wygłoszony przez przedstawiciela Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Dedykowany pamięci poety projekt wyłoniony został w ramach otartego konkursu ofert Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego i skierowany jest do szerokiego, zróżnicowanego kręgu odbiorców społeczności naszego Miasta, któremu bliska intelektualnie i duchowo pozostaje twórczość i artystyczne dokonania „poety Lublina” i jego kulturowe dziedzictwo.

 

Więcej o zespole:

Camerata Lubelska – kameralny zespół wokalny powołany w 2001 roku przy Wydziale Artystycznym UMCS z inicjatywy wybitnego dyrygenta, animatora kultury, wykładowcy KUL i UMCS, prof. Kazimierza Górskiego. Zespół tworzą śpiewacy z wieloletnią praktyką wokalną, w wielu przypadkach wywodzący się z akademickiego środowiska chóralnego Lublina. Szczególne osiągnięcia lubelskich artystów to: promowanie rodzimej twórczości barokowej i oświeceniowej, takich kompozytorów jak: Józef Zeidler, Jan Wański i Szymon Ferdynand Lechleitner oraz współpraca ze środowiskiem współczesnych kompozytorów lubelskich, takich jak: Andrzej Nikodemowicz, Mieczysław Mazurek i Rafał Rozmus. Wysoki poziom artystyczny, o jaki zabiega nieustannie Camerata Lubelska, jest wypadkową wielu czynników, takich jak: doskonalenie warsztatu wokalnego i troska o stylową interpretację wykonywanych dzieł, ale też wielopłaszczyznowy wymiar realizowanych projektów, na który składają się : muzyka, słowo i obraz. Dzięki współpracy z solistami – wokalistami, instrumentalistami, a także aktorami i dyrygentami, Camerata tworzy zespół muzykujących artystów. W okresie swojego istnienia Camerata Lubelska wpisała się trwale w krajobraz muzyczny, stając się zespołem rozpoznawalnym i identyfikowanym z Lublinem w perspektywie ogólnopolskiej. Poprzez swoje nietuzinkowe projekty muzyczne oraz udział w cyklicznych imprezach artystycznych, zespół pozyskał stałe grono słuchaczy i wypracował atrakcyjną formułę promowania sztuki wysokiej. Camerata Lubelska nagrodzona została honorowymi wyróżnieniami i nagrodami Prezydenta Miasta Lublin, Wojewody Lubelskiego i Województwa Lubelskiego (2017, 2022).

 

Więcej o organizatorze:

Stowarzyszenie Camerata Lubelska, organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest wspieranie rozwoju i upowszechnianie polskiej kultury muzycznej w regionie, kraju i poza jego granicami, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.