Modlitwa o pokój i spotkanie przy kawie

Zapraszamy do naszej bazyliki w niedzielę 24. września o godz. 17:00 na Wieczór Słowa Bożego w języku ukraińskim, który poprowadzi o. Józef Klimurczyk OP. Będziemy się modlić o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie. Po modlitwie zapraszamy na spotkanie integracyjne w Sali Unii na klasztornych krużgankach.

 


Молитва за мир та кава-зустріч

Запрошуємо вас до нашої базиліки в неділю 24 вересня о 17:00 на Вечір Божого Слова українською мовою, який проводять o. Józef Klimurczyk OP. Будемо молитися за мир у світі, а особливо в Україні. Після молитви запрошуємо на інтеграційну зустріч в Об’єднавчому залі (Sala Unii) в монастирських кляшторах.