Zapraszamy na wykład z cyklu Konferencje na Złotej.

Niedziela, 18. czerwca 2023, godz. 17:00, Aula klasztorna.

Polski projekt reformy kalendarza gregoriańskiego
na Soborze Watykańskim II

prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
Katedra Nauk Pomocniczych Historii Instytut Historii KUL