Drodzy Przyjaciele

Znakami Paschy jest płomień świecy paschalnej jaśniejący w ciemnościach nocy oraz pusty grób. Noc to wszelkie nasze problemy, poczucie odrzucenia, smutek, załamanie, depresja, lęk przed tym, co się wydarzy, choroba, cierpienie, śmierć. Światło to Chrystus powstały z martwych. Otwórzmy serca i zobaczmy, co kryje się za pustym grobem. Rozpoznajmy Jezusa zmartwychwstałego i żyjącego. Nie pozostawajmy w ciemnościach i w pustym grobie, bo tam nie odnajdziemy nadziei.

Wśród smutnych doświadczeń w ostatnich latach (epidemia, wojna, kryzys ekonomiczny, kryzys wiary w kościele) idźmy za zachętą św. Pawła: nie szukajcie tego, co na ziemi, ale tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, dlatego że umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu (Kol 3,1-4). To Chrystus jest naszą nadzieją na przyszłość.

Przypomnijmy sobie jeszcze słowa samego Chrystusa, które powiedział tuż przed swoją śmiercią: „Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,9-13).

Niech Chrystus Zmartwychwstały wzmocni nasze serca, byśmy nie zachwiali się w wierze i miłości, oraz wytrwali do końca.

Dziękujemy wszystkim, którzy korzystają z naszej posługi i modlą się w naszej Bazylice. Prosimy o modlitwę, byśmy wytrwali w naszym powołaniu i dawaniu dobrego świadectwa. Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom i ofiarodawcom, dzięki którym możemy żyć i mieszkać w naszym klasztorze. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i życzliwość. Pamiętamy o was w naszych modlitwach i polecamy was Zmartwychwstałemu Panu.

Bracia Dominikanie z Lublina