Zapraszamy na wykład z cyklu Konferencje na Złotej.

Niedziela, 12. lutego 2023, godz. 17:00, Aula klasztorna.

Pieśń Legionów Polskich –
treść i interpretacja plastyczna w sto lat później

dr hab. Ewa Ziółek
Katedra Historii XIX Wieku Instytut Historii KUL