Zapraszamy na wykład z cyklu Konferencje na Złotej.

Niedziela, 29. stycznia 2023, godz. 17:00, Aula klasztorna.

Dagome Chrobry?
O problemach z interpretacją ważnych źródeł historycznych dotyczących początków państwa polskiego

prof. dr hab. Jacek Chachaj
Katedra Historii Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej KUL