Zapraszamy na wykład z cyklu Konferencje na Złotej.

Niedziela, 22. stycznia 2023, godz. 17:00, Aula klasztorna.

Biblijna wizja stworzenia świata i człowieka –
interpretacja wczesnochrześcijańska

dr Lesław Łesyk
Biblioteka Uniwersytecka KUL