Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom, którzy pomogli Fundacji „Restaurare Basilicam”, działającej przy Klasztorze OO. Dominikanów, w zorganizowaniu XXI Wigilii Starego Miasta w dniu 23. grudnia 2022. Bez okazanego wsparcia wydarzenie nie odbyło by się. Wigilia, która już wpisała się w historię naszego Miasta, od tego roku rozszerzyła się także na region Województwa Lubelskiego. Na wspólne przeżywanie radości Bożego Narodzenia zgromadzili się mieszkańcy naszego regionu, szczególnie osoby wykluczone społecznie, ubogie, bezdomne, samotne, itp., a także najmłodsi mieszkańcy. Wsparcie ze strony partnerów pozwoliło na kontynuowanie tradycji i otworzyło nowe perspektywy oraz sposoby realizacji wydarzenia w przyszłości.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym partnerom, którzy okazali nam pomoc w kontynuowaniu przerwanej przed dwoma latami tradycji, a w szczególności:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Promocja Województwa Lubelskiego

Totalizator Sportowy – oddział w Lublinie

Fundacja „Solidarni Górnicy” w Bogdance

LanczoMania – Catering & Events (catering i upominki dla dzieci)

Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia (catering)

Caritas Archidiecezji Lubelskiej (upominki dla dzieci)

Aktorzy z Teatru Muzycznego w Lublinie (kolędowanie)
Muzycy z Filharmonii Lubelskiej (kolędowanie)