Boże Narodzenie 2022

Niegdyś Prorok Izajasz wzywał swój naród: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą” (Iz 60,1-2). Św. Jan dojrzał tę prawdziwą światłość, która w ciemności świeci (J 1, 9.5) w osobie Jezusa Chrystusa, odwiecznym Słowie Bożym.

Od trzech lat żyjemy w dniach niepokoju o nasze jutro. Po okresie lęku o nasze zdrowie w czasach pandemii nadeszły do nas odgłosy wojny i bezpośrednio dotknęły nas jej skutki. Obecność wśród nas ludzi uciekających przed tragedią wywołaną konfliktem zbrojnym wyczuliła nas szczególnie na konieczność okazania serca potrzebującym pomocy, ale także pobudziła nas do większego zastanowienia się nad naszą przyszłością i naszymi lękami.

Niech wschodząca Światłość w ciemnościach naszych trosk w tym czasie Bożego Narodzenia napełni nas wiarą w rzeczywistą obecność Pana wśród nas, nadzieją, że On kieruje naszą historią ku dobremu zakończeniu oraz pokojem w oczekiwaniu na Jego działanie. Słuchajmy słów, które anioł kieruje również do nas: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” oraz przyłączmy się do zastępów niebieskich wielbiących Boga: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 10.14).

Z radosnym świątecznym i noworocznym pozdrowieniem, modlitwą i błogosławieństwem,

O. Krzysztof Modras, przeor
wraz ze wspólnotą lubelskich dominikanów