Zapraszamy na wykład z cyklu Konferencje na Złotej.

Niedziela, 18. września 2022, godz. 17:00, Aula klasztorna.

Królewna Anna Wazówna.
O kobiecie i nauce we wczesnonowożytnej Rzeczpospolitej

prof. dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej
Instytut Historii KUL