Zapraszamy na dwa koncerty organizowane w ramach
XXVIII Międzynarodowego Festiwalu:
„Muzyka i Plastyka – Tempus Paschale”

1. Muzyka świata
Sobota 23. kwietnia 2022, godz. 18:00
Aula klasztorna
OO. Dominikanie, Lublin, ul. Złota 9

Wystąpią:
– Justyna Czuryło – flet
– Jakub Stefaniak – akordeon

Program:
– Johann Sebastian Bach
– Antonio Vivaldi
– Franz Schubert
– Vittorio Monti
– Astor Piazzolla
– i inni

2. Cherubowe fantazje – Anioł Ślązak
Niedziela 24. kwietnia 2022, godz. 13:00
Bazylika – Kaplica Paryska
OO. Dominikanie, Lublin, ul. Złota 9

Wystąpią:
– Leszek Firek – skrzypce barokowe
– Dorota Firek – recytacje

Program:
– Georg Philipp Telemann
– Anioł Ślązak (Angelus Silesius)

Organizator:
– Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua