Drodzy Przyjaciele,

Każdego roku na nowo odczytujemy prawdę o zmartwychwstaniu naszego Pana. W obliczu wojny, która toczy się na naszych oczach, Jezus Chrystus zmartwychwstały staje się dla nas źródłem niezawodnej nadziei. Rozważanie Jego tajemnic staje się dla nas wszystkich źródłem nadziei i zwycięstwa nad smutkiem i niepewnością jutra, a w miejsce nienawiści rodzi miłość, pokój i radość.

Niech słowa, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów przed swoją śmiercią, rozbrzmiewają dzisiaj również w naszych uszach: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33).

Niech Duch Święty oświeci nasze umysły, byśmy zrozumieli sens tego żaru, który w nas trwa dla naszego doświadczenia. Cieszmy się, im bardziej jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusa (1 P 4,12-13), bo „niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku” (2 Kor 4,17).

Dziękujemy Wam za wszelkie wsparcie, jakie nam okazujecie. Pamiętamy o was w naszych modlitwach i polecamy was Zmartwychwstałemu Panu.

Bracia Dominikanie z Lublina