Zwracamy się z prośbą do tych, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym, o przekazania 1% z podatku na wspierającą prace remontowe w naszej bazylice Fundację „Restaurare Basilicam”.

Obecnie zbieramy środki na generalny remont organów w naszej Bazylice.

KRS: 0000128069

Nr rachunku Fundacji:
76 1540 1144 2114 9117 0459 0001

Jak przekazać 1 % dla Fundacji

Za przekazane kwoty bardzo serdecznie dziękujemy – codziennie modlimy się za naszych ofiarodawców.

Odnowa Bazyliki i Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie wymaga środków wielokrotnie przekraczających jego dochody. 13 stycznia 1995 roku, dla ratowania kompleksu, została ustanowiona Fundacja Restaurare Basilicam. Fundatorem jest Polska Prowincja Dominikanów z siedzibą w Warszawie.

10 marca 2004 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Umożliwiło to przekazywanie 1% podatku od osób fizycznych na jej cele.