7 kwietnia 2022 r. w godzinach porannych zmarł nasz współbrat dominikanin, o. prof. dr hab. Stanisław Kałdon.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 12 kwietnia 2022 r. mszą świętą o godz. 12:00 w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli (ul. Ks. J. Popiełuszki 4), po której nastąpi odprowadzenie na miejscowy cmentarz.

W piątek 8 kwietnia w Bazylice oo. Dominikanów w Lublinie (ul. Złota 9) zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji zmarłego podczas mszy św. o godz. 12:00, podczas której pożegnamy o. Stanisława w naszym klasztorze.

O. Stanisław żył 77 lat, z czego 56 lat w zakonie i 49 w kapłaństwie.

O modlitwę i udział w pogrzebie proszą
bracia dominikanie

Biografia

8 maj 1945 – urodzony w Trześni (Diecezja Sandomierska)
21 wrzesień 1965 – pierwsza profesja zakonna
22 wrzesień 1968 – profesja uroczysta
31 maj 1972 – święcenia kapłańskie
1987 – tytuł magistra na Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie
20 listopad 1992 – doktorat z nauk teologicznych ze specjalizacją w homiletyce na Wydziale Teologicznym na Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie. Tytuł pracy: „Pobożność maryjna i jej rola w kształtowaniu postawy chrześcijanina w kazaniach O. Konstantego M. Żukiewicza OP”
7 grudzień 2000 – doktor habilitowany na Wydziale Teologicznym na Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie. Tytuł pracy: „Kaznodziejstwo Ojca Czesława Stanisława Mączki OP (1872-1939): na tle kaznodziejstwa pierwszej połowy XX wieku”
2007 – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej (WSFP) „Ignatianum” w Krakowie
27 październik 2007 – profesor nauk teologicznych, tytuł nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
2008 – kierownik Sekcji Homiletyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
2011 – kierownik Katedry Historii Kaznodziejstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie
2011 – stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie

W swej karierze naukowej o. Stanisław był wykładowcą akademickim homiletyki na Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie, a następnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w kilku Seminariach Zakonnych.

Adiunkt:
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Studiów nad Rodziną; Katedra Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny

Profesor nadzwyczajny:
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny; Instytut Studiów nad Rodziną
– Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Pedagogiki Rodziny
– Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Nauk o Rodzinie
– Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydział Teologiczny
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny; Katedra Homiletyki
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny; Katedra Historii Kaznodziejstwa

Funkcje:
Kierownik katedry
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny; Katedra Homiletyki

Publikacje:
O. Stanisław jest autorem licznych publikacji książkowych, artykułów i promotorem prac naukowych. Napisał m.in.

O Niepokalanym Sercu Maryi w nauczaniu Kościoła, Kraków 2006.
Najświętsza Maryja Dziewica w wierze Kościoła. Mariologiczny komentarz do Katechizmu Kościoła katolickiego, Kraków 2006.
Logos i etos Różańca, Sandomierz 2011.

Wiele jego publikacji jest zbiorem modlitw w różnych dziedzinach duchowości chrześcijańskiej.

Duchowość:
O. Stanisław był też wieloletnim misjonarzem, rekolekcjonistą i kaznodzieją. Jego szczególną zasługą jest rozpowszechnienie przez swoje publikacje i misje nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej oraz nowenny pompejańskiej. Przez ostatnie lata pełnił głównie posługę spowiednika w Lublinie.