Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA

zaprasza na koncert  TRADYCYJNYCH PIEŚNI UKRAINY  w wykonaniu

zespołu Dziczka
oraz
duetu Maniucha i Ksawery

Koncert odbędzie się w piątek 1 kwietnia 2022 r. o godz. 19:00 w Bazylice OO. Dominikanów (ul. Złota 9).

Wstęp wolny.

Dochód ze sprzedaży płyt i katalogów podczas koncertu, zostanie przeznaczony na rzecz wsparcia rezydencji ukraińskich artystów w Ośrodku ROZDROŻA.

PROGRAM
Na program koncertu „Pieśni Wielkopostne” zespołu Dziczka składają się pieśni o religijnym charakterze (tzw. psalmy), zaczerpnięte z nagrań autentycznych wykonawców z obszaru Połtawy, Zachodniego Polesia, a także Północnego Podlasia (częściowo w granicach współczesnej Polski), ponadto utwory znalezione w źródłach drukowanych, a także nabożne kantyki św. Dymitra z Rostowa – największego klasyka ukraińskiej literatury religijnej z przełomu XVII i XVIII wieku, urodzonego na Kijowszczyźnie. W tradycji ludowej tzw. psalmy wykonywano zarówno w cerkwi, jak i poza świątynią̨, na dworze lub w domu. Tematykę̨ większości stanowią̨ motywy biblijne lub apokryfy powstałe w tradycji ustnej i przekazywane z pokolenia na pokolenie wśród ludu. Muzyka psalmów, a także sposób ich wykonywania są̨ zróżnicowane – czasami przypomina cerkiewną, czasami jest bardziej w stylu pieśni obrzędowych lub lirycznych.

MANIUCHA I KSAWERY to duet, który w autorski sposób łączy jazzową improwizację z ginącymi pieśniami ukraińskiego Polesia. W swoich kompozycjach przywołują pieśni wiosenne, żniwne, weselne, miłosne, dziadowskie, kolędy i kołysanki, łącząc je w opowieści odwzorowujące cykle przyrody i ludzkiego życia. Wspólnie snują opowieści przekraczając granice czasu i gatunków muzycznych, czerpiąc z wieloletnich podróży Maniuchy do śpiewaczek z ukraińskich wsi i wspólnej muzycznej wyobraźni. Niejednokrotnie sięgają także do archiwalnych nagrań z polskich wsi tego terenu.

ORGANIZATOR: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
PARTNER: Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie

Informacje na temat koncertu: lublin.eu/kultura