Zapraszamy na poświęcenie nagrobka zmarłej w opinii świętości Siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej z Trzeciego Zakonu Dominikańskiego.

Poświęcenie odbędzie się 16 września 2021 r. o godz. 10.00, w godzinie jej śmierci, na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Po poświęceniu nagrobka o godz. 12.00 Msza święta u OO Dominikanów, przy ul. Złotej 9 o beatyfikację siostry Róży i za proszących Ją o wstawiennictwo u Boga.

Za wstawiennictwem siostry Róży zarówno za Jej życia, jak i po śmierci, ludzie otrzymują łaski Boże. Wyprosiła między innymi pracę, potomstwo uzdrowienie z raka i innych chorób.

Swego czasu powiedziała: „Pan powołał mnie do wielkiego cierpienia. (…)
Nieustanne moje cierpienia łączę z ofiarą Jezusa. Moim zadaniem tu na ziemi to (…) wynagradzać za zniewagi Ran Chrystusowych oraz zbawiać dusze dla Jezusa.
Panie, pozwól, abym stała się całopalną ofiarą z miłości ku Tobie. Udziel mi mocy, abym wypraszała łaski dla bliźnich i świata, a także dla Kościoła Chrystusowego i całego duchowieństwa”.

Cierpienia nazywała „pocałunkiem Chrystusa”. Przyjmowała je z miłością, a nawet ukrywała, aby nie straciły nadprzyrodzonych wartości.

Siostra Róża Panu Jezusowi tak powiedziała: „Gdy bardzo będziesz znieważany przez świat, proszę Cię, spocznij w moim sercu, abym ja cierpiała, a Ty mógł sobie odpocząć. Złącz serce moje ze swoim i niech razem uderzają we wspólnym rytmie”.
„Gdyby łóżko mówiło powiedziałoby ile na nim wycierpiałam, ale nikt się o tym nie dowie”.

Siostra Róża jest „Gwiazdą Lubelską”, pomocą w znoszeniu cierpień, darem Ojca Niebieskiego na nasze trudne czasy. Módlmy się o jej beatyfikację.

O. Krzysztof Modras, przeor klasztoru dominikanów w Lublinie
Br. Feliks Grabowiec z Niepokalanowa, zajmujący się sprawą beatyfikacji s. Róży