Foto: praca Jadwigi Krężołek 2019

Wyniki Konkursu 2020-2021

Na temat konkursu zob. stronę Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie