W ramach Europejskiego Festiwalu Smaku zapraszamy na koncert:

„Medieval Sepharad”

Wystąpią:
Kaja Mianowana
Gerard Edery

Koncert odbędzie się w naszej Bazylice w piątek, 10. września 2021 r. o godz. 19:00.

Wydarzenie „Medieval Sepharad” bada bogate więzi, które istniały w średniowiecznej Hiszpanii pomiędzy jej mieszkańcami wyznania żydowskiego, muzułmańskiego i chrześcijańskiego.

Ta fascynująca mozaika pieśni ze Złotego Wieku Hiszpanii opowiada o bogatym dziedzictwie, które promowało kulturową harmonię między trzema wyznaniami. We współpracy Gerard Edery i Kaja Mianowana łączą swoje głosy, aby stworzyć hipnotyzujący koncert ponadczasowej muzyki.

Zgodnie z obowiązującym prawem podczas koncertu w Bazylice może przebywać około 120 osób. Do tej liczby nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

Wszystkich uczestników prosimy o zasłonięcie nosa i ust oraz utrzymywanie bezpiecznego dystansu od innych osób podczas całego koncertu.