Wznawiamy dominikański cykl konferencji niedzielnych, przerwany z powodu epidemii.

Pierwszy wykład, pt.:

„Czy Julia z «Kroniki» Mistrza Wincentego mogła być Rychezą Lotaryńską? O znaczeniu przekazu Wincentego Kadłubka dla rozważań o początkach Lublina”

wygłosi

prof. Jacek Chachaj
kierownik Katedry Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
z Instytutu Historii KUL.

Wykład odbędzie się w niedzielę 11 lipca 2021 r. o godz. 16:30 w klasztornej Auli.