Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie. – Zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i odpowiednie sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. W sali obowiązują limity liczby uczestników.

Szczegółowy program tygodnia na plakacie.

Szczególnie polecamy:

poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i dorosłych

zajęcia taneczno – relaksacyjne (trwają zapisy do nowej grupy)

doradztwo zawodowe – trwają zapisy do kolejnych grup

zajęcia z rękodzieła

zajęcia z języka angielskiego (nowa grupa – poziom A2/B1) – trwają zapisy

konsultacje z psychiatrą (środa 17.00 – 18.30; obowiązują zapisy)

„Rozmowy o emocjach” – spotkanie poprowadzi o. Wojciech Garbat OP

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY? Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila, telefon lub facebooka. Po zgłoszeniu się zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnice przyległe oraz obszar rewitalizacyjny Lublina, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujących wsparcia.

Tel: +48 792 842 504
E-mail: [email protected]
Facebook: klubwsercumiasta
Strona: klubwserumiasta.pl