Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie. – Zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i odpowiednie sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. W sali obowiązują limity liczby uczestników.

Szczegółowy program tygodnia na plakacie.
Szczególnie polecamy:

– wykład pt. „Co się stało z moim myśleniem?! Zniekształcenia poznawcze” – środa od 17.30, prowadzi. o. Wojciech Garbat – terapeuta uzależnień i współuzależnienia

Jak budować relacje?– spotkanie prowadzi p. Agnieszka Daras-Choina – środa od 16.00

warsztaty z rękodzieła

bezpłatne konsultacje z psychiatrą (środy od 17.00)

Klub w Sercu Miasta poszukuje wolontariusza do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Wymagane wykształcenie kierunkowe lub certyfikat. Szczegóły w Biurze Klubu.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY? Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila, telefon lub facebooka. Po zgłoszeniu się zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnice przyległe oraz obszar rewitalizacyjny Lublina, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujących wsparcia.

Tel: +48 792 842 504
E-mail: [email protected]
Facebook: klubwsercumiasta
Strona: klubwserumiasta.pl