Drodzy Przyjaciele,

Dziękujemy Wam za wszelkie wsparcie, jakie nam okazujecie w trudnych czasach. Jesteśmy wdzięczni za duchową wspólnotę, jaką tworzycie z nami wokół przeżywanej i celebrowanej paschalnej tajemnicy w Bazylice oo. Dominikanów w Lublinie. Polecamy Zmartwychwstałemu Panu was, wasze rodziny i wasze intencje, które codziennie powierzacie nam, byśmy je przedstawiali naszemu Panu.

Jest to trudny czas próby dla nas wszystkich, również czas oczyszczenia. Przypomnijmy sobie historię dwóch uczniów, którzy w drodze do Emaus, pełni smutku, rozprawiali z sobą o tym wszystkim, co stało się w Jerozolimie: Jezus, potężny prorok w czynie i słowie, został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany. Zawiódł ich nadzieję. Ulegli zniechęceniu, byli zgorzkniali i chcieli wycofać się z życia. A tymczasem Jezus szedł z nimi, rozmawiał z nimi i wyjaśniał im, że tak musiało się stać.

Niech Duch Święty sprawi, by i w nas serce zaczęło pałać, tak byśmy mogli z radością wykrzyknąć: „Widzieliśmy dzisiaj Pana!” Niech Eucharystia, w której przychodzi do nas Chrystus, przypomina nam o stałej obecności Zmartwychwstałego Pana w naszej ziemskiej pielgrzymce do życia wiecznego.

Bracia Dominikanie z Lublina